Publicații științifice publicate în cadrul proiectului DigiCulture:

 1. D. Andone, A. Ternauciuc, R. Vasiu, V. Mihaescu și S. Vert, „DigiCulture-an open education environment for digital skills,” 2020 IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), Tartu, Estonia, 2020, pp. 24-26, două: 10.1109 / ICALT49669.2020.00014. Site oficial: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9155762
 2. A 7-a ediție a atelierului Open Education Week 2020 organizat de UPT pe 6 martie 2020, cu peste 100 de participanți, o prezentare a proiectului și modul de utilizare a OER. Site oficial: https://digiculture.eu/en/presenting-about-the-digital-culture-project-During-weekopen-education-2020/
 3. Organizarea unui webinar cu peste 400 de participanți online, împreună cu partenerul asociat EDEN și cu participarea tuturor partenerilor pe 27 mai 2020, EDEN NAP Webinar: Proiectarea cursurilor online pentru abilități digitale și competențe pentru industriile creative - seminarii web DigiCultureNAP. Site oficial:  https://digiculture.eu/en/webinareden-turn-designing-online-courses-for-digital-skills-and-competences-for-the-creative-industries-digiculture/
 4. Organizarea atelierului DigiCulture și prezentarea unei lucrări la Conferința anuală EDEN 2020 din 22 iunie 2020, organizată practic de UPT. Site oficial: https://www.eden-online.org/2020_timisoara/session/parallel-session-b5/
 5. Conferință la care toți participanții au primit informații despre proiect. Site oficial: https://www.eden-online.org/2020_timisoara/2019/11/20/erasmus-at-eden-2020/
 6. O prezentare despre proiectul DigiCulture la conferința virtuală MoodleMoot 2020 cu peste 1000 de participanți pe 7 iulie 2020
 7. Lucrare și prezentare la Conferința internațională IEEE ICALT din 8 iulie 2020.
 8. Prezentări despre cursurile online și utilizarea OER la atelierul Workshop: Experiența educației online la nivel academic din România. Provocări și perspective de viitor la 10 iulie 2020 și la #onlinetogether Webinar: Utilizarea resurselor educaționale deschise în conformitate cu recomandările UNESCO la 6 august 2020, cu sute de participanți online.
 9. Andone D, Vasiu R. DigiCulture: the Impact of Digital Competences on Creative Industrie. În: Inovație și digitalizare în economiile emergente Interacțiunea societății, educației, TIC și filosofiei [Internet]. Viena: Publicații IAFES; 2019. Disponibil de la: https://www.iafes.net/publications
 10. Hougaard BI, Knoche H. Stars, Crests and Medals: Visual Badge Design Framework to Gamify and Certification Online Learning. În: Brooks A, Brooks EI, editori. Interactivitate, creare de jocuri, proiectare, învățare și inovație. Cham: Springer International Publishing; 2020. str. 406-14. (Note de curs ale Institutului de Științe ale Calculatoarelor, Informaticii Sociale și Inginerie a Telecomunicațiilor
 11. Andone D, Ternauciuc A, Vasiu R, Mihaescu V, Vert S. DigiCulture-an open education environment for digital skills. În: 2020 IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT). 2020. str. 24–6.
 12. Poce A. Dezvoltarea abilităților de informare și alfabetizare a datelor în industriile creative Educația adulților: proiectul Digiculture. Pedagog OGGI [Internet]. 23 decembrie 2019 [citat 13 ianuarie 2021]; 17 (2): 184-201. Disponibil de la: https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siped/article/view/3659
 13. Ternauciuc A., The versatility of Moodle – The Digiculture Case Study, in “Digital Culture in Education, Science and Technology”, IAFES Publications, Vienna, Forthcoming 2021
 14. Andone D, Vasiu R., DigiCulture: the Impact of Digital Competences on Creative Industries, in “Innovation and Digitalisation in Emerging Economies. The Interplay of Society, Education, ICT and Philosophy”, ISBN 978-3-9503983-7-3, pp. 59-68, IAFES Publications, Vienna 2019
 15. Andone, V. Mihaescu, A. Ternauciuc, S. Vert, R. Vasiu and M. Mocofan, “DigiCulture – courses for enhancing digital competences,” 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 21-23 April 2021, Vienna Austria, pp. 1056-1060, doi: 10.1109/EDUCON46332.2021.9453911, WOS:000689064100157, ISBN 978-1-7281-8478-4, ISSN 2165-9567
 16. Bastian I. Hougaard, “Badges and E-assessment in a self-driven MOOC”, presented at the DigiCulture Erasmus+ Closing Workshop, Timisoara, 23 July 2021
 17. Diana Andone; Andrei Ternauciuc; Silviu Vert; Muguras Mocofan; Vlad Mihaescu; Daniela Stoica, Radu Vasiu, “Learning with Open Cultural Data – Jecza Museum for DigiCulture Study Case,” 2021 IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), 2021, pp. 17-19, doi: 10.1109/ICALT52272.2021.00012.
 18. Poce Antonella, Re Maria Rosaria, “DigiCulture Guidelines for Digital Competences for Creative Industries”, presented at the DigiCulture Erasmus+ Closing Workshop, Timisoara, 23 July 2021
 19. Rotaru O.A., Vert S., Vasiu R., Andone D. (2020) Standardised Questionnaires in Usability Evaluation. Applying Standardised Usability Questionnaires in Digital Products Evaluation. In: Lopata A., Butkienė R., Gudonienė D., Sukackė V. (eds) Information and Software Technologies. ICIST 2020. Communications in Computer and Information Science, vol 1283. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59506-7_4
 20. DEVELOPING DIGITAL COMPETENCES FOR CREATIVE INDUSTRIES – DIGICULTURE COURSES, D. Andone, R. Vasiu, V. Mihaescu, D. Stoica, S. Vert, A. Ternauciuc, M. Mocofan, 15th International Technology, Education and Development Conference, INTED 2021, 8-9 March 2021, pp. 10100-10108, ISBN 978-84-09-27666-0
 21. Jecza Sorina, Andone Diana, “Virtual Tours for Culture – Jecza Museum”, presented at the DigiCulture Erasmus+ Closing Workshop, Timisoara, 23 July 2021
 22. Vert S., Rotaru O., Stoica D., Andone D. (2021) Initial Usability Evaluation of the DigiCulture Courses on UniCampus. In: Lopata A., Gudonienė D., Butkienė R. (eds) Information and Software Technologies. ICIST 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1486. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88304-1_24
 23. Diana Andone, Andrei Ternauciuc, Radu Vasiu, Vlad Mihaescu, Silviu Vert, DigiCulture – an open education environment for digital skills, 20th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2020), Tartu, Estonia, 06-09 July 2020, pp. 24-26, ISBN 978-1-7281-6090-0, ISSN 2161-3761, doi: 10.1109/ICALT49669.2020.00014, WOS:000620344900011
 24. Andone D. Ternauciuc A., Digital Culture – DigiCulture Project and Courses, in “Digital Culture in Education, Science and Technology”, IAFES Publications, Vienna, Forthcoming 2021
 25. Diana Andone, Andrei Ternauciuc, Radu Vasiu, Vlad Mihaescu, Silviu Vert, “Digiculture – The Development of Open Education Learning for Digital Skills Training”, European Distance and E-Learning Network (EDEN) Proceedings, 22-24 June 2020, Timisoara, Romania, pp. 354-363, ISSN 2707-2819,  DOI: 10.38069/edenconf-2020-ac0033
 26. Mihaescu Vlad, Creative & Cultural Entrepreneurship, in “Digital Culture in Education, Science and Technology”, IAFES Publications, Vienna, Forthcoming 2021
 27. Diana Andone, Antonella Poce, Mairead Nic Giolla Mhichíl, Chiara Zuanni and Hendrik Knoche. Designing Online Courses for Digital Skills and Competences for the Creative Industries – DigiCulture, 22 June 2020, EDEN 2020 Annual Conference
 28. Vlad Mihaescu; Diana Andone; Radu Vasiu: DigiCulture MOOC Courses Piloting with Students, In: Christoph Meinel, Thomas Staubitz, Stefanie Schweiger, Christian Friedl, Janine Kiers, Martin Ebner, Anja Lorenz, George Ubachs, Catherine Mongenet, José A. Ruipérez-Valiente, Manoel Cortes Mendez (Eds.): EMOOCs 2021, Potsdam, Universitätsverlag Potsdam, 22-24 June 2021, S. 275–279, ISBN 978-3-86956-512-5. DOI https://doi.org/10.25932/publishup-51733
 29. Antonella Poce; Maria Rosaria Re; Mara Valente: Evaluating OERs in Museum Education Context, In: Christoph Meinel, Thomas Staubitz, Stefanie Schweiger, Christian Friedl, Janine Kiers, Martin Ebner, Anja Lorenz, George Ubachs, Catherine Mongenet, José A. Ruipérez-Valiente, Manoel Cortes Mendez (Eds.): EMOOCs 2021, Potsdam, Universitätsverlag Potsdam, 22-24 June 2021, S. 159–168, ISBN 978-3-86956-512-5. DOI https://doi.org/10.25932/publishup-51717
 30. Diana Andone, DigiCulture – Improving the Digital Competences and Social Inclusion of Adults in Creative Industries, 28th EDEN Annual Conference “Connecting Through Educational Technology to Produce Effective Learning Environments”, 16-19 June 2019, Bruges, Belgium,  ISBN 978-615-5511-27-1, ISSN 2707-2819
 31. Diana Andone, “Development of DigiCulture Educational Program for Digital Skills Training for Adults in Creative Industries”, Proceedings EDULEARN19, ISBN: 978-84-09-12031-4, doi: 10.21125/edulearn.2019.2573
 32. Beirne E., Mhichíl M.N.G., Mhichíl C.N.G., Brown M., Digital Badging for DigiCulture: A Case Study, The annual EADTU conference I-HE2021 “Higher Education in the new normal: the role of online, blended and distance learning”, 3-5 November 2021, Bari, Italy
 33. Antonella Poce, Diana Andone, Maria Rosaria Re, Francesca Amenduni, “Developing Digital Skills through MOOCs and OERs for Creative Industry Employers” – the Digiculture Workshop,  28th EDEN Annual Conference “Connecting Through Educational Technology to Produce Effective Learning Environments”, 16-19 June 2019, Bruges, Belgium, ISBN 978-615-5511-27-1, ISSN 2707-2819