Obiectivele DigitalCulture:

  • Creșterea gradului de conștientizare a nevoii de formare în competențele digitale pentru industriile creative
  • Proiectarea și validarea unor ghiduri transnaționale pentru competențele digitale în industriile creative
  • Crearea unui hub de învățare virtuală integrat ca online și mobil
  • Proiectarea, dezvoltarea și livrarea unui curs de competențe digitale și incluziune socială pentru industrii creative, o resursă de tip OER tradusă în toate limbile partenerilor, livrată ca un mix de curs de tip „blended learning” și un curs de tip MOOC complet online pentru grupul țintă
  • Îmbunătățirea realizării și recunoașterii abilităților digitale prin învățarea formală și informală prin introducerea evaluării electronice a competențelor digitale și insignelor deschise pentru educația adulților în IC
  • Livrarea unor experiențe de învățare antrenante și eficiente în cursul competențelor digitale pentru IC
  • Consolidarea colaborarării între furnizorii de educație, universități, instituții și asociații culturale și de patrimoniu, actori culturali, muncitori și voluntari
  • Furnizarea de dovezi cu privire la modul în care realizarea, evaluarea și validarea abilităților digitale contribuie la însușirea de noi abilități în industriile creative

Există 6 rezultate intelectuale împărțite în 21 de etape și rezultate: