DigitalCulture

Perfecționarea competențelor digitale și îmbunătățirea incluziunii sociale a adulților în industriile creative

Proiectul își propune să creeze un program de educație durabil și eficient, dedicat cursanților adulți cu abilități digitale scăzute și adulților slab calificați, implicați în sectorul industriilor creative din România, Italia, Austria, Danemarca, Lituania, Marea Britanie și Irlanda. Principalele rezultate includ cursurile MOOC pentru competențele digitale și incluziunea socială pentru industriile creative, disponibile online și prin „blended learning”, centrul de învățare virtuală integrat (Integrated Virtual Learning Hub) care include o aplicație mobilă inovatoare destinate adulților cu un nivel scăzut și cu risc, instrumentul de evaluare electronică a competențelor digitale și „Insigne deschise” (Open Badges) pentru abilități digitale. Împreună, acestea vor oferi adulților slab calificați noi oportunități importante în accesarea cunoștințelor, dobândirea de noi abilități digitale și competențe interculturale și îmbunătățirea șanselor de a găsi un loc de muncă sau de a-și face performanțe mai bune în ocuparea lor curentă.


Proiectul abordează un decalaj în educația industriilor creative (CI), unde se pune un accent redus pe utilizarea noilor tehnologii digitale, antreprenoriatului (management de proiect) și atât absolvenților recenți, cât și angajaților existenți le lipsesc abilități importante.


Deficitul de competențe digitale din Europa a fost raportat în 2016 în „Raportul european de progres digital EDPR” al Comisiei Europene: 45% dintre europeni au abilități digitale insuficiente sau nu au. Pe baza indicelui digital al economiei și societății (DESI) din 2017, există diferențe mari între țările care sunt partenere în acest proiect. Danemarca are una dintre cele mai avansate economii digitale din UE, în timp ce Lituania și Austria sunt la mijloc, dar România și Italia au cele mai mici scoruri la DESI. Studiile efectuate în industriile culturale și creative, în toamna anului 2016, 2017 în țările partenere au arătat o mare majoritate care a obținut un nivel inferior sau de bază pentru cele 21 de competențe digitale. Motivele care determină această lipsă de competențe nu sunt greu de identificat. Utilizarea instrumentelor web, mobile, sociale și analitice pătrunde în lungimea și lărgimea culturii, industriilor creative, domenii care până de curând au fost reticente în a accepta utilizarea noilor tehnologii. Eurostat 2017 identifică tinerii adulți din Comunitatea Europeană ca fiind cei mai expuși riscului de șomaj din 22-36 de ani și lipsa de competențe antreprenoriale și digitale.


Proiectul DigiCulture - Îmbunătățirea competențelor digitale și incluziunea socială a adulților în industriile creative - își propune să creeze un program de educație durabil și eficient dedicat cursanților adulți cu competențe scăzute în industriile creative din România, Italia, Austria, Danemarca, Lituania, Marea Britanie și Irlanda. Proiectul se concentrează pe deschidere și incluziune în educație. Aceasta implică utilizarea și dezvoltarea unui curs deschis online și mobil Abilități digitale și incluziune socială pentru industriile creative, construit ca un curs online masiv deschis (MOOC), un program inovator de educație pentru adulți, format din 13 module disponibile în engleză, română, germană, italiană , Lituaniană, daneză și gaelică, integrând noi resurse de educație deschisă (OER) și accesibile persoanelor cu abilități digitale limitate.


Parteneriatul divers reunește centre de educație pentru adulți din universități tehnice, universități de artă și științe umane, IMM-uri cu expertiză în eLearning și în artă, profesioniști în asociații de eLearning și asociații pentru Capitala Europeană a Culturii 2020 și 2021, implicați în calitate de parteneri și asociați.


Proiectul vizează adulții tineri șomeri, personalul și voluntarii Capitalei europene ale culturii, adulții din industriile creative cu abilități digitale scăzute, la niveluri de vechime, experiență sau nivel de meșteșug, actori în activități tradiționale de abilități, muzee, mass-media, arhitectură, științe umaniste . Mulți actori culturali nu sunt atașați niciunei instituții formale, fiind profesioniști independenți, membri ai grupurilor defavorizate (șomeri, cu probleme de sănătate mintală, cu dizabilități sau cu probleme economice) sau din grupuri minoritare. Câștigarea abilităților digitale le va îmbunătăți oportunitățile de carieră, oferind acces la noi instrumente de marketing, la noi piețe de distribuție prin acces la Internet și comerț electronic și adăugând posibilitatea unor noi forme de expresie digitală la munca lor.


Obiectivele DigiCulture sunt:

 1. Creșterea gradului de conștientizare a nevoii de formare în competențele digitale pentru industriile creative
 2. Proiectarea și validarea unor ghiduri transnaționale pentru competențele digitale în industriile creative
 3. Crearea unui hub de învățare virtuală integrat ca online și mobil
 4. Proiectarea, dezvoltarea și livrarea unui curs de competențe digitale și incluziune socială pentru industrii creative, o resursă de tip OER tradusă în toate limbile partenerilor, livrată ca un mix de curs de tip „blended learning” și un curs de tip MOOC complet online pentru grupul țintă
 5. Îmbunătățirea realizării și recunoașterii abilităților digitale prin învățarea formală și informală prin introducerea evaluării electronice a competențelor digitale și insignelor deschise pentru educația adulților în IC
 6. Livrarea unor experiențe de învățare antrenante și eficiente în cursul competențelor digitale pentru IC
 7. Consolidarea colaborarării între furnizorii de educație, universități, instituții și asociații culturale și de patrimoniu, actori culturali, muncitori și voluntari
 8. Furnizarea de dovezi cu privire la modul în care realizarea, evaluarea și validarea abilităților digitale contribuie la însușirea de noi abilități în industriile creative

Proiectul va pregăti direct 1.200 de persoane, online și prin învățare mixtă. Încă 25.000 de oameni – membri ai comunităților locale, ai centrelor de educație pentru adulți, universități, asociații care susțin îmbunătățirea competențelor digitale, universități, factorii de decizie și organele guvernamentale locale și regionale – un grup semnificativ vor beneficia indirect de activitățile organizate de proiect.


La sfârșitul DigiCulture, toate instrumentele și materialele vor fi sub licența Creative Commons, disponibile online sau pe aplicația mobilă DSC, disponibilă pentru toți. Toți partenerii vor continua să promoveze acest lucru și după terminarea proiectului.


Durata proiectului: 1 octombrie 2018 - 31 martie 2021


Parteneri
UPT UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA, Romania
UNIROMA3 UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE, Italia
AAU AALBORG UNIVERSITET, Danemarca
UNI GRAZ UNIVERSITAET GRAZ, Austria
DCU DUBLIN CITY UNIVERSITY, Irlanda
Fundația TRIADE Interart, România
JME Associates Ltd, Marea Britanie
NADE NATIONAL ASSOCIATION OF DISTANCE EDUCATION, Lituania

Summary

DigiCulture (Improving the Digital Competences and Social Inclusion of Adults in Creative Industries) created a sustainable and accessible online course focused on openness and inclusivity and aimed at low digital skilled adult learners in the creative industries (CI)  from Romania, Italy, Austria, Denmark, Lithuania, UK and Ireland.

  

The project addressed the low emphasis in CI education on the use of digital technologies, with recent graduates and existing employees lacking important skills. The recent pandemic proved to be especially challenging for CI stakeholders but evaluation of our project suggests that it helped improve digital skills, employability, creativity and marketability.

Its development was based on EU DigComp 2.1, and each course included the development of 2-5 digital competences to at least basic level. The diverse partnership comprised adult education centres from arts, humanities and technical universities, SMEs with expertise in art and eLearning and professionals in eLearning and cultural associations.

The project targeted young unemployed adults, staff and volunteers in European Capitals of Culture, adult workers with low digital skills at all levels in creative industries, actors, artists and volunteers in traditional activities (dancers, painters, wood and ceramic workers), museums, media, architecture, humanities, cultural and heritage organizations, traditional fairs, freelance performers (musicians, actors), members of disadvantaged and minority groups, stakeholders in creative industries, museums, architecture, humanities, adult education centres, universities, associations which support enhancing digital skills, and local and regional associations and departments. 

We reached 24.871 individuals from these categories through information and dissemination and involved them in various activities.

 

All project objectives were fully or partially met:

 1.  enhance awareness of the need for training in digital skills for CI
 2.  design and validate cross-country Guidelines for Digital Competences for /CI
 3.  create an Integrated Virtual Learning Hub 
 4.  design and develop a Digital Skills and Social Inclusion for Creative Industries Course (DSC), delivered through blended learning and as a fully online MOOC for the target group, with OERs translated into all partner languages.
 5.  improve the achievement and recognition of digital skills through formal and informal learning by introducing e-assessment and Open Badges for adult education in CI
 6.  provide engaging and effective learning experiences 
 7.  enhance collaboration between education providers, universities, cultural and heritage institutions and associations, cultural actors, workers and volunteers
 8.  provide evidence about how achievement, assessment and validation of digital skills contributes to the uptake of new skills in creative industries

Outcomes include the DSC MOOC, with 13 modules available in EN, RO, DE, IT, LT, DA and GA (98 courses in 7 languages), available online and through blended learning, the Integrated Virtual Learning Hub including new Open Education Resources (OER) and accessible to people with limited digital skills, and validation through e-assessment leading to Open Badges and Certificates for Digital Skills. 

The DSC modules are:

Internetul, World Wide Web și introducere în lumea digitală

Digital content & Publishing

Protecția datelor și licențe deschise

Digital Curation - Biblioteci și muzee digitale

Siguranță digitală, securitate și etică

Povestiri digitale

Rețele sociale pentru cultură 

Digital audiences, Digital analytics

Augmented and Virtual Reality – Immersive experiences

Aplicații mobile și experiențe de utilizator pe dispozitive mobile

Digital management in culture

Comunicare și prezentări digitale

Instrumente media digitale online și mobile (audio-video)

 

They provided new opportunities for the 1,574 learners involved to access knowledge, gain new digital skills and intercultural competences and improve their chances of finding employment or performing better in their current employment through 1,174 open badges and certificates.

 

Other results 

 • New OERs created in the DSC MOOCs 153 
 • NEETs adults trained in DSC 167
 • Unique visitors and 102 posts on project website 6,554 
 • Unique hub users 5,637 
 • Self assessments 56,000 
 • Open Credentials (Badges and Certificates) 1,174 
 • YouTube view 893 
 • Twitter followers 193 
 • Multiplier events  6
 • Dissemination events 120
 • Leaflets or promotional materials distributed 22,470
 • Published papers in conferences and journals 16  
 • Stakeholders reached 24,733 
 • Transferable initiatives 25
 • Facebook reach 28,336
 • Countries reached 60