Skaitmeninė Kultūra

Suaugusiųjų skaitmeninių gebėjimų ir socialinės įtraukties, kūrybinėse industrijose, didinimas

Projekto tikslas - sukurti tvarią ir veiksmingą švietimo programą, skirtą besimokantiems suaugusiems, turintiems mažai skaitmeninių įgūdžių, bei kitiems nepakankamai kvalifikuotiems suaugusiems, dalyvaujantiems veiklose, susijusiose su kūrybinių industrijų pramone Rumunijoje, Italijoje, Austrijoje, Danijoje, Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje. Pagrindiniai rezultatai apima informuotumo didinimą apie skaitmeninių įgūdžių poreikį kūrybinių industrijų sektoriuje, gairių rinkinį, aplikacijos ir virtualios mokymosi aplinkos sukūrimą, skaitmeninių įgūdžių pasiekiamumo ir pripažinimą, pasinaudojant tokiomis priemonėmis, kaip "Internetiniu Skaitmeninių Įgūdžių Įsivertinimo Įrankiu " ir "Atvirų ženkliukų" sistema. Visi kartu jie suteiks naujų galimybių žemos kvalifikacijos suaugusiems įgyti naujų skaitmeninių įgūdžių ir tarpkultūrinių kompetencijų bei pagerins jų galimybes susirasti darbą arba geriau pasirodyti savo dabartinėje pozicijoje.


Projektas skirtas sumažinti spragą kūrybinių industrijų profesionalų (KI) švietimo srityje, kur mažai dėmesio skiriama naujų skaitmeninių technologijų naudojimui, verslumui (projektų valdymui) ir svarbių įgūdžių įgijimui.


Pasak „Europos skaitmeninės pažangos ataskaitos EDPR“ 2016 m. 45 proc. Europos gyventojų neturi pakankamai skaitmeninių įgūdžių. Remiantis 2017 m. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksu (DESI), tarp šalių, kurios yra šio projekto partnerės atsiradusios didelės spragos. Danija yra viena pažangiausių skaitmeninių ekonomikų ES, o Lietuva ir Austrija užima vidutines pozicijas. Tuo tarpu Rumunija ir Italija turi žemiausius DESI balus. Kultūros ir kūrybinių industrijų šakose atliktos analizės 2016 m. rudenį 2017 m. šalyse partnerėse parodė, kad 21-os skaitmeninės kompetencijos atžvilgiu daugelis balų buvo žemesni arba atitinkantys minimalius reikalavimus. Šių įgūdžių trūkumo priežastis nėra sunku nustatyti. Naudojant žiniatinklio, mobiliuosius, socialinius ir analitinius įrankius, apeinamos kultūros ir kūrybinių industrijų sritys, kuriose iki šiol nebuvo taikomis naujausios technologijos. 2017 m. „Eurostat“ duomenimis, 22-36 metų jaunuoliai, dirbantys KI srityje turi didelę galimybę netekti darbo dėl skaitmeninių ir verslumo įgūdžių trūkumo.


DigiCulture – suaugusiųjų skaitmeninių gebėjimų ir socialinės įtraukties kūrybinėse industrijose didinimas – projekto pagalba siekiama sukurti tvarią ir efektyvią švietimo programą, skirtą suaugusiems besimokantiesiems iš Rumunijos, Italijos, Austrijos, Danijos, Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Jungtinės Karalystės ir Airijos, turintiems mažai įgūdžių kūrybinėse industrijose. Projektas sutelktas į atvirumą ir integraciją švietimo srityje. Tai apima atvirą internetinį ir mobilų kursą „Skaitmeniniai įgūdžiai ir socialinė įtrauktis kūrybinėse industrijose“, sukurto kaip masinis atviras internetinis kursas (MOOC), novatorišką 13 modulių suaugusiųjų švietimo programą, kurią galima rasti anglų, rumunų, vokiečių, italų , lietuvių, danų ir airių kalbomis, integruojant naujus atviro švietimo išteklius (OER) ir prieinamus žmonėms, turintiems ribotus skaitmeninius įgūdžius.


Įvairialypė partnerystė sujungia suaugusiųjų švietimo centrus iš techninių, meno ir humanitarinių universitetų, MVĮ, turinčių žinių apie e.-mokymąsi ir meną, e-mokymosi asociacijų ir Europos kultūros sostinės 2020 ir 2021 asociacijų specialistus.


Projektas skirtas jauniems suaugusiems, bedarbiams, Europos kultūros sostinių darbuotojams, savanoriams, mažai skaitmeninių įgūdžių turintiems kūrybinių industrijų darbuotojams, darbo stažo ar patirties lygmenyje, tradicinių įgūdžių veikloje, muziejuose, žiniasklaidoje, architektūroje, humanitariniuose moksluose . Daugelis kūrybinių industrijų sferos profesionalų nėra susiję su jokia oficialiąja institucija, nes jie yra laisvai samdomi asmenys, nepalankioje padėtyje esančių grupių nariai (bedarbiai, psichikos sveikatos sutrikimų turintys asmenys, neįgalieji ar ekonomiškai nepalankioje situacijoje atsidūrę asmenys) ar kitos mažumų grupės. Skaitmeninių įgūdžių įgijimas pagerins jų karjeros galimybes, suteikdamas prieigą prie naujų rinkodaros priemonių, naujų rinkos pasiekimo technikų, skaitmenizuojant savo darbo vietas.


DigiCulture projekto tikslai:

  1. Didinti informuotumą apie skaitmeninių įgūdžių mokymo poreikį kūrybinių industrijų profesionalams
  2. Sukurti skirtingų lygių šalims tinkančias skaitmeninių kompetencijų gaires, naudojamas kūrybinėse industrijose
  3. Sukurti integruotą virtualiąją mokymosi aplinką: internetinę ir mobilią
  4. Sukurti ir pristatyti kūrybinių industrijų kursui skirtus skaitmeninius įgūdžius ir padidinti socialinę įtrauktį, pasinaudojant atviraisiais švietimo ištekliais, išverstais į visas partnerių kalbas. Kursas bus pateikiamas kaip mišraus mokymosi ir visiškai internetnio mokymosi (MOOC tipo kursų) derinys, skirtas tikslinei grupei.
  5. Didinti skaitmeninių įgūdžių pasiekiamumą ir pripažinimą formaliojo ir neformaliojo mokymosi būdu, įvedant skaitmeninių įgūdžių internetinį savęs įsivertinimo įrankį ir atvirą ženklelių sistemą, skirtą suaugusiųjų švietimui kūrybinėse industrijose
  6. Suteikti patrauklią ir veiksmingą skaitmeninių įgūdžių mokymosi patirtį tikslinei grupei kūrybinių industrijų srityje
  7. Didinti švietimo paslaugų teikėjų, universitetų, kultūros ir paveldo institucijų ir asociacijų, kultūros veikėjų, darbuotojų ir savanorių bendradarbiavimą
  8. Pateikti įrodymų, kaip skaitmeninių įgūdžių pasiekiamumas, įvertinimas ir pripažinimas prisideda prie naujų įgūdžių įsisavinimo kūrybinių industrijų srityje

Projekto metu, pasinaudojant mišriu ir visiškai internetiniu mokymu, tiesiogiai bus apmokyti 1200 žmonės. Dar 25 000 žmonių - vietos bendruomenių nariai, suaugusiųjų švietimo centrai, universitetai, asociacijos, remiančios skaitmeninius įgūdžius, politikos formuotojai ir vietos bei regionų valdžios institucijos - svarbi grupė, kuri netiesiogiai panaudos projekto rezultatus.


Pasibaigus „DigiCulture“ projektui, visiems sukurtiems įrankiams ir medžiagai bus suteiktos „Creative Commons“ licencijos. Viskas bus prieinama internetu arba „DSC“ mobiliojoje programoje. Visi partneriai, pasibaigus projektui, ir toliau platins projekto rezultatus.


Projekto trukmė: 2018 m. Spalio 1 d. - 2021 m. Kovo 31 d


Partneriai
Timišoaros Politechnikos Universitetas, Rumunija
Roma Tre Universitetas, Italija
Olborgo Universitetas, Danija
Graco Universitetas, Austrija
Dublino Miesto Universitetas, Airija
„TRIADE Interart Foundation“, Rumunija
JME Associates Ltd, JK
Nacionalinė Distancinio Mokymosi Asociacija, Lietuva