Skaitmeninė Kultūra

Suaugusiųjų skaitmeninių gebėjimų ir socialinės įtraukties, kūrybinėse industrijose, didinimas

Projekto tikslas - sukurti tvarią ir veiksmingą švietimo programą, skirtą besimokantiems suaugusiems, turintiems mažai skaitmeninių įgūdžių, bei kitiems nepakankamai kvalifikuotiems suaugusiems, dalyvaujantiems veiklose, susijusiose su kūrybinių industrijų pramone Rumunijoje, Italijoje, Austrijoje, Danijoje, Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje. Pagrindiniai rezultatai apima informuotumo didinimą apie skaitmeninių įgūdžių poreikį kūrybinių industrijų sektoriuje, gairių rinkinį, aplikacijos ir virtualios mokymosi aplinkos sukūrimą, skaitmeninių įgūdžių pasiekiamumo ir pripažinimą, pasinaudojant tokiomis priemonėmis, kaip "Internetiniu Skaitmeninių Įgūdžių Įsivertinimo Įrankiu " ir "Atvirų ženkliukų" sistema. Visi kartu jie suteiks naujų galimybių žemos kvalifikacijos suaugusiems įgyti naujų skaitmeninių įgūdžių ir tarpkultūrinių kompetencijų bei pagerins jų galimybes susirasti darbą arba geriau pasirodyti savo dabartinėje pozicijoje.


Projektas skirtas sumažinti spragą kūrybinių industrijų profesionalų (KI) švietimo srityje, kur mažai dėmesio skiriama naujų skaitmeninių technologijų naudojimui, verslumui (projektų valdymui) ir svarbių įgūdžių įgijimui.


Pasak „Europos skaitmeninės pažangos ataskaitos EDPR“ 2016 m. 45 proc. Europos gyventojų neturi pakankamai skaitmeninių įgūdžių. Remiantis 2017 m. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksu (DESI), tarp šalių, kurios yra šio projekto partnerės atsiradusios didelės spragos. Danija yra viena pažangiausių skaitmeninių ekonomikų ES, o Lietuva ir Austrija užima vidutines pozicijas. Tuo tarpu Rumunija ir Italija turi žemiausius DESI balus. Kultūros ir kūrybinių industrijų šakose atliktos analizės 2016 m. rudenį 2017 m. šalyse partnerėse parodė, kad 21-os skaitmeninės kompetencijos atžvilgiu daugelis balų buvo žemesni arba atitinkantys minimalius reikalavimus. Šių įgūdžių trūkumo priežastis nėra sunku nustatyti. Naudojant žiniatinklio, mobiliuosius, socialinius ir analitinius įrankius, apeinamos kultūros ir kūrybinių industrijų sritys, kuriose iki šiol nebuvo taikomis naujausios technologijos. 2017 m. „Eurostat“ duomenimis, 22-36 metų jaunuoliai, dirbantys KI srityje turi didelę galimybę netekti darbo dėl skaitmeninių ir verslumo įgūdžių trūkumo.


DigiCulture – suaugusiųjų skaitmeninių gebėjimų ir socialinės įtraukties kūrybinėse industrijose didinimas – projekto pagalba siekiama sukurti tvarią ir efektyvią švietimo programą, skirtą suaugusiems besimokantiesiems iš Rumunijos, Italijos, Austrijos, Danijos, Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Jungtinės Karalystės ir Airijos, turintiems mažai įgūdžių kūrybinėse industrijose. Projektas sutelktas į atvirumą ir integraciją švietimo srityje. Tai apima atvirą internetinį ir mobilų kursą „Skaitmeniniai įgūdžiai ir socialinė įtrauktis kūrybinėse industrijose“, sukurto kaip masinis atviras internetinis kursas (MOOC), novatorišką 13 modulių suaugusiųjų švietimo programą, kurią galima rasti anglų, rumunų, vokiečių, italų , lietuvių, danų ir airių kalbomis, integruojant naujus atviro švietimo išteklius (OER) ir prieinamus žmonėms, turintiems ribotus skaitmeninius įgūdžius.


Įvairialypė partnerystė sujungia suaugusiųjų švietimo centrus iš techninių, meno ir humanitarinių universitetų, MVĮ, turinčių žinių apie e.-mokymąsi ir meną, e-mokymosi asociacijų ir Europos kultūros sostinės 2020 ir 2021 asociacijų specialistus.


Projektas skirtas jauniems suaugusiems, bedarbiams, Europos kultūros sostinių darbuotojams, savanoriams, mažai skaitmeninių įgūdžių turintiems kūrybinių industrijų darbuotojams, darbo stažo ar patirties lygmenyje, tradicinių įgūdžių veikloje, muziejuose, žiniasklaidoje, architektūroje, humanitariniuose moksluose . Daugelis kūrybinių industrijų sferos profesionalų nėra susiję su jokia oficialiąja institucija, nes jie yra laisvai samdomi asmenys, nepalankioje padėtyje esančių grupių nariai (bedarbiai, psichikos sveikatos sutrikimų turintys asmenys, neįgalieji ar ekonomiškai nepalankioje situacijoje atsidūrę asmenys) ar kitos mažumų grupės. Skaitmeninių įgūdžių įgijimas pagerins jų karjeros galimybes, suteikdamas prieigą prie naujų rinkodaros priemonių, naujų rinkos pasiekimo technikų, skaitmenizuojant savo darbo vietas.


DigiCulture projekto tikslai:

 1. Didinti informuotumą apie skaitmeninių įgūdžių mokymo poreikį kūrybinių industrijų profesionalams
 2. Sukurti skirtingų lygių šalims tinkančias skaitmeninių kompetencijų gaires, naudojamas kūrybinėse industrijose
 3. Sukurti integruotą virtualiąją mokymosi aplinką: internetinę ir mobilią
 4. Sukurti ir pristatyti kūrybinių industrijų kursui skirtus skaitmeninius įgūdžius ir padidinti socialinę įtrauktį, pasinaudojant atviraisiais švietimo ištekliais, išverstais į visas partnerių kalbas. Kursas bus pateikiamas kaip mišraus mokymosi ir visiškai internetnio mokymosi (MOOC tipo kursų) derinys, skirtas tikslinei grupei.
 5. Didinti skaitmeninių įgūdžių pasiekiamumą ir pripažinimą formaliojo ir neformaliojo mokymosi būdu, įvedant skaitmeninių įgūdžių internetinį savęs įsivertinimo įrankį ir atvirą ženklelių sistemą, skirtą suaugusiųjų švietimui kūrybinėse industrijose
 6. Suteikti patrauklią ir veiksmingą skaitmeninių įgūdžių mokymosi patirtį tikslinei grupei kūrybinių industrijų srityje
 7. Didinti švietimo paslaugų teikėjų, universitetų, kultūros ir paveldo institucijų ir asociacijų, kultūros veikėjų, darbuotojų ir savanorių bendradarbiavimą
 8. Pateikti įrodymų, kaip skaitmeninių įgūdžių pasiekiamumas, įvertinimas ir pripažinimas prisideda prie naujų įgūdžių įsisavinimo kūrybinių industrijų srityje

Projekto metu, pasinaudojant mišriu ir visiškai internetiniu mokymu, tiesiogiai bus apmokyti 1200 žmonės. Dar 25 000 žmonių - vietos bendruomenių nariai, suaugusiųjų švietimo centrai, universitetai, asociacijos, remiančios skaitmeninius įgūdžius, politikos formuotojai ir vietos bei regionų valdžios institucijos - svarbi grupė, kuri netiesiogiai panaudos projekto rezultatus.


Pasibaigus „DigiCulture“ projektui, visiems sukurtiems įrankiams ir medžiagai bus suteiktos „Creative Commons“ licencijos. Viskas bus prieinama internetu arba „DSC“ mobiliojoje programoje. Visi partneriai, pasibaigus projektui, ir toliau platins projekto rezultatus.


Projekto trukmė: 2018 m. Spalio 1 d. - 2021 m. Kovo 31 d


Partneriai
Timišoaros Politechnikos Universitetas, Rumunija
Roma Tre Universitetas, Italija
Olborgo Universitetas, Danija
Graco Universitetas, Austrija
Dublino Miesto Universitetas, Airija
„TRIADE Interart Foundation“, Rumunija
JME Associates Ltd, JK
Nacionalinė Distancinio Mokymosi Asociacija, Lietuva

Summary

DigiCulture (Improving the Digital Competences and Social Inclusion of Adults in Creative Industries) created a sustainable and accessible online course focused on openness and inclusivity and aimed at low digital skilled adult learners in the creative industries (CI)  from Romania, Italy, Austria, Denmark, Lithuania, UK and Ireland.

  

The project addressed the low emphasis in CI education on the use of digital technologies, with recent graduates and existing employees lacking important skills. The recent pandemic proved to be especially challenging for CI stakeholders but evaluation of our project suggests that it helped improve digital skills, employability, creativity and marketability.

Its development was based on EU DigComp 2.1, and each course included the development of 2-5 digital competences to at least basic level. The diverse partnership comprised adult education centres from arts, humanities and technical universities, SMEs with expertise in art and eLearning and professionals in eLearning and cultural associations.

The project targeted young unemployed adults, staff and volunteers in European Capitals of Culture, adult workers with low digital skills at all levels in creative industries, actors, artists and volunteers in traditional activities (dancers, painters, wood and ceramic workers), museums, media, architecture, humanities, cultural and heritage organizations, traditional fairs, freelance performers (musicians, actors), members of disadvantaged and minority groups, stakeholders in creative industries, museums, architecture, humanities, adult education centres, universities, associations which support enhancing digital skills, and local and regional associations and departments. 

We reached 24.871 individuals from these categories through information and dissemination and involved them in various activities.

 

All project objectives were fully or partially met:

 1.  enhance awareness of the need for training in digital skills for CI
 2.  design and validate cross-country Guidelines for Digital Competences for /CI
 3.  create an Integrated Virtual Learning Hub 
 4.  design and develop a Digital Skills and Social Inclusion for Creative Industries Course (DSC), delivered through blended learning and as a fully online MOOC for the target group, with OERs translated into all partner languages.
 5.  improve the achievement and recognition of digital skills through formal and informal learning by introducing e-assessment and Open Badges for adult education in CI
 6.  provide engaging and effective learning experiences 
 7.  enhance collaboration between education providers, universities, cultural and heritage institutions and associations, cultural actors, workers and volunteers
 8.  provide evidence about how achievement, assessment and validation of digital skills contributes to the uptake of new skills in creative industries

Outcomes include the DSC MOOC, with 13 modules available in EN, RO, DE, IT, LT, DA and GA (98 courses in 7 languages), available online and through blended learning, the Integrated Virtual Learning Hub including new Open Education Resources (OER) and accessible to people with limited digital skills, and validation through e-assessment leading to Open Badges and Certificates for Digital Skills. 

The DSC modules are:

Internetas, žiniatinklis ir įvadas į skaitmeninį pasaulį

Digital content & Publishing

Duomenų apsauga ir atvirosios licencijos

Skaitmeninės informacijos rinkimas - skaitmeninės bibliotekos ir muziejai

Skaitmeninė sauga, saugumas ir etika

Skaitmeninis pasakojimas

Socialinės žiniasklaidos kultūra 

Digital audiences, Digital analytics

Augmented and Virtual Reality – Immersive experiences

Mobiliosios programėlės ir mobiliųjų vartotojų patirtis

Digital management in culture

Skaitmeninis bendravimas ir pristatymai

Internetinės ir mobiliosios skaitmeninės priemonės (garso ir vaizdo)

 

They provided new opportunities for the 1,574 learners involved to access knowledge, gain new digital skills and intercultural competences and improve their chances of finding employment or performing better in their current employment through 1,174 open badges and certificates.

 

Other results 

 • New OERs created in the DSC MOOCs 153 
 • NEETs adults trained in DSC 167
 • Unique visitors and 102 posts on project website 6,554 
 • Unique hub users 5,637 
 • Self assessments 56,000 
 • Open Credentials (Badges and Certificates) 1,174 
 • YouTube view 893 
 • Twitter followers 193 
 • Multiplier events  6
 • Dissemination events 120
 • Leaflets or promotional materials distributed 22,470
 • Published papers in conferences and journals 16  
 • Stakeholders reached 24,733 
 • Transferable initiatives 25
 • Facebook reach 28,336
 • Countries reached 60