Atsižvelgiant į kultūros ir kūrybinių industrijų skaitmeninių kompetencijų koncepcinės sistemos apibrėžimą (O1.1) ir Europos bei nacionalinių skaitmeninių kompetencijų patvirtinimo tyrimų (O1.2) ataskaitą, pirmoji dokumento „Kūrybinių skaitmeninių kompetencijų gairės“ versija Pramonė (O1.3) buvo įgyvendinta siekiant pateikti „DigiCulture“ projektui teorijąSkaityti daugiau

„DigiCulture“ projekto Europos ir nacionalinių skaitmeninių kompetencijų patvirtinimo tyrimų O1.2 ataskaita dabar paskelbta projekto svetainėje. Šiame dokumente pateikiami „DigiCulture“ projekto metu atliktų tyrimų rezultatai ir siekiama nustatyti KI darbuotojų švietimo poreikius skaitmeniniu požiūriu.Skaityti daugiau

Santrauka O1.1 Šiuo Kultūrinės ir kūrybinės pramonės skaitmeninių kompetencijų koncepciniu pagrindu siekiama pasidalyti tyrimų medžiaga ir apmąstymais apie skaitmeninių kompetencijų kultūros ir kūrybinių industrijų (KI) plėtrą suaugusiųjų švietime, siekiant skatinti daugialypius įgūdžius ir socialinę įtrauktį.Skaityti daugiau