Digital kultur

Forbedring af digitale kompetencer og social integration af voksne i kreative industrier

Projektets mål er at at skabe et bæredygtigt og effektivt uddannelsesprogram dedikeret til voksne der gerne vil tilegne sig nye digitale evner, i den kreative industri ved Romænien, Italien, Østrig, Danmark, Litauen, Storbritanien og Irland. Hovedudbyttet inkluderer Digitale Evner og Social Inklusion for Kreative Industrier MOOC online og blended learning kurser, den integrerede Virtuelle Læringshub inklusiv en innovativ mobil app målrettet de voksne med lave evner eller i fare, et Digitale Evner vurderingsværktøj og Open Badges. Til sammen vil de give vigtige nye muligheder, som voksne der mangler evner kan bruge, til at få ny viden, nye evner og inter-kulturelle kompetencer og kan forbedre deres chancer for at finde arbejde eller forbedre deres arbejde i deres nuværende arbejdsstilling.


Projektet adresserer et hul i uddannelse inden for kreative industrier (CI), hvor der er lav vægt på brugen af nye digitale teknologier, iværksætterånd (projektledelse), og både nyuddannede og eksisterende medarbejdere mangler vigtige færdigheder.


Manglen på digitale færdigheder i Europa rapporteret i 2016 i "European Digital Progress Report EDPR" fra Europa-Kommissionen: 45% af europæere har utilstrækkelige eller ingen digitale færdigheder. Baseret på Digital Economy and Society Index (DESI) indekset fra 2017 er der store forskelle mellem de lande, der er partnere i dette projekt. Danmark har en af de mest avancerede digitale økonomier i EU, mens Litauen og Østrig er i midten, men Rumænien og Italien har de laveste score på DESI. Undersøgelser udført i de kulturelle og kreative industrier i efteråret 2016 i partnerlandene viste et stort flertal, der scorede lavere eller grundlæggende niveau for de 21 digitale kompetencer. Årsagerne til at føre til denne mangel på færdigheder er ikke svære at identificere. Brugen af web-, mobile, sociale og analytiske værktøjer gennemsyrer kulturens længde og bredde, kreative industrier, områder, der indtil for nylig har været tilbageholdende med at omfavne brugen af de nye teknologier. Eurostat 2017 identificerer unge voksne fra CI som de mest udsatte for arbejdsløshed fra 22-36 år og manglende iværksætter- og digitale færdigheder.


Projektet DigiCulture - Forbedring af digitale kompetencer og social integration af voksne i kreative industrier - har til formål at skabe et bæredygtigt og effektivt uddannelsesprogram dedikeret til voksne elever med lave færdigheder i de kreative industrier fra Rumænien, Italien, Østrig, Danmark, Litauen, Storbritannien og Irland. Projektet fokuserer på åbenhed og inkluderende i uddannelse. Det involverer brug og udvikling af et åbent online- og mobilkursus Digital Skills and Social Inclusion for Creative Industries, bygget som et Massive Open Online Course (MOOC), et innovativt voksenuddannelsesprogram med 13 moduler til rådighed på engelsk, rumænsk, tysk, italiensk , Litauisk, dansk og gælisk, der integrerer nye åbne uddannelsesressourcer (OER) og er tilgængelige for mennesker med begrænsede digitale færdigheder.


Det forskelligartede partnerskab genforener voksenuddannelsescentre fra tekniske universiteter, kunst- og humanistiske universiteter, SMV'er med ekspertise inden for eLearning og kunst, fagfolk i eLearning-foreninger og foreninger for Europæisk Kulturhovedstad 2020 og 2021, involveret som partnere og associerede.


Projektet er rettet mod unge voksne, der er ledige, personale og frivillige fra europæiske kulturhovedstæder, voksne med kreative industrier med lave digitale færdigheder på anciennitet, erfaring eller håndværksniveau, aktører i traditionelle færdighedsaktiviteter, museer, medier, arkitektur, humaniora . Mange kulturelle aktører er ikke tilknyttet nogen formel institution, da de er freelancere, medlemmer af dårligt stillede grupper (arbejdsløse, med psykiske problemer, handicap eller økonomisk udfordrede) eller fra minoritetsgrupper. At få digitale færdigheder vil forbedre deres karrieremuligheder ved at give adgang til nye marketingværktøjer, nye distributionsmarkeder gennem internetadgang og e-handel og tilføje muligheden for nye former for digitalt udtryk til deres arbejde.


Målene med DigiCulture er:

  1. At øge bevidstheden om behovet for uddannelse i digitale færdigheder for de kreative industrier
  2. At designe og validere tværgående retningslinjer for digitale kompetencer for kreative industrier
  3. At oprette et integreret virtuelt læringshub som en online og mobil
  4. At designe, udvikle og levere et kursus med digitale færdigheder og social integration til Creative Industries, OER oversat til alle partners sprog, leveret som en blanding af blandet læringskursus og et fuldt online MOOC-kursus for målgruppen
  5. At forbedre opnåelsen og anerkendelsen af digitale færdigheder gennem formel og uformel læring ved at indføre e-vurdering af digitale færdigheder og åbne badges til voksenuddannelse i CI
  6. At give engagerende og effektive læringsoplevelser i kurset Digital Skills for CI
  7. At styrke samarbejdet mellem uddannelsesudbydere, universiteter, kultur- og kulturarvsinstitutioner og foreninger, kulturaktører, arbejdstagere og frivillige
  8. At levere bevis for, hvordan opnåelse, vurdering og validering af digitale færdigheder bidrager til optagelsen af nye færdigheder i kreative industrier

Projektet træner direkte 1.200 mennesker online og gennem blandet læring. Yderligere 25.000 mennesker - medlemmer af lokalsamfund, voksenuddannelsescentre, universiteter, foreninger, der støtter forbedring af digitale færdigheder, beslutningstagere og lokale og regionale regeringsorganer - en betydelig gruppe, der indirekte vil drage fordel af aktiviteter organiseret af projektet.


I slutningen af DigiCulture vil alle værktøjer og materialer være under Creative Commons-licensen, tilgængelig online eller i DSC-mobilappen tilgængelig for alle. Alle partnere vil fortsætte med at promovere dette også efter projektet er afsluttet.


Projektets varighed: 1. oktober 2018 - 31. marts 2021


Partnere
UPT POLITEHNICA UNIVERSITET TIMISOARA, Rumænien
UNIROMA3 UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE, Italien
AAU AALBORG UNIVERSITET, Danmark
UNI GRAZ UNIVERSITAET GRAZ, Østrig
DCU DUBLIN CITY UNIVERSITY, Irland
TRIADE Interart Foundation, Rumænien
JME Associates Ltd, UK
NADE NATIONALE FORENING FOR AFSTANDSUDDANNELSE, Litauen