Formålene med DigitalCulture:

  • At øge bevidstheden om behovet for uddannelse i digitale færdigheder inden for kultur- og kulturarvsektoren
  • At designe og validere tværgående retningslinjer for digitale kompetencer for kultur
  • At oprette et integreret virtuelt læringshub som en online og mobil
  • At designe, udvikle og levere en Digital Skills for Culture, online MOOC og OER oversat til alle partners sprog og leveret som en blanding af blandet læringskursus og som et fuldt online MOOC-type kursus for målgruppen
  • At forbedre opnåelsen og anerkendelsen af digitale færdigheder gennem formel og uformel læring ved at indføre e-vurdering af digitale færdigheder og åbne badges til voksenuddannelse i kultur
  • At give engagerende og effektive læringsoplevelser i kurset Digital Skills for Culture
  • At styrke samarbejdet mellem uddannelsesudbydere, universiteter, kultur- og kulturarvsinstitutioner og foreninger, kulturaktører, arbejdstagere og frivillige
  • At fremlægge dokumentation for, hvordan opnåelse, vurdering og validering af digitale færdigheder bidrager til optagelsen af nye færdigheder i kultur- og arvssektoren

Der er 6 intellektuelle output fordelt på 21 milepæle og resultater: