2-as rezultatas - Integruota virtuali mokymosi aplinka - internetinė ir mobili MOOC platforma

O2 Integruota virtuali mokymosi aplinka - internetinė ir mobili MOOC platforma

2014 m. Timišoaros Politechnikos Universitetas ėmėsi iniciatyvos sukurti ir pasiūlyti pirmąjį Rumunijos MOOC. Iniciatyvai naudojama nepriklausoma platforma „UniCampus“, kuria naudojasi keli Rumunijos universitetai. Šiuo metu „UniCampus“ yra siūloma tik rumunų kalba, kursai paremti atviro švietimo ištekliais ir be mokytojo pagalbos. Platforma dar nėra pritaikyta mobiliajai aplinkai ir turi gana žemą sąveikos lygį. Šiuo metu joje nėra jokių įgaliojimų ar atvirų ženklų integravimo.

Šis produktas yra skirtas pritaikymui, tolesniam įgyvendinimui ir naudojimo tinkamumo testavimui integruotoje mobilioje ir internetinėje aplinkoje, siekiant plėtoti skaitmenines kompetencijas kultūros ir paveldo sektoriuje, naudojant atvirus švietimo šaltinius, priemones ir praktiką. Šis vystymasis bus grindžiamas Rumunijos MOOC platforma „UniCampus“, kuri kursus kurs projekto metu ir jam pasibaigus. Kiekvieno partnerio kalba parengtą kursą taip pat bus galima integruoti į kitas (partnerių universitetų) internetines platformas, nes komunikaciją tarp platformų užtikrins interneto prisijungimo protokolas, o vystymasis numato standartizuotas SCORM funkcijas.

Techninė integruotos internetinės ir mobiliosios platformos samprata ir architektūra apims pagrindinius komponentus ar paslaugas, kaip aprašyta O1, O3, O4, O5 ir O6:

Skaitmeninių kultūros įgūdžių kursai - MOOC pagrindu sukurta struktūra, apimanti projekto metu parengtą kursų medžiagą, tokią kaip vartotojo sukurtas turinys, atviri mokymo šaltiniai ir kitos atviro turnio formos (kultūros ir paveldo pavyzdžiai bei studijųų atvejų analizė); Atviro mokymosi veikla, P2P tinklo veiklos, virtualus/mišrus mokymasis (O3) (O5).

Skaitmeninių įgūdžių elektroninis vertinimas - įvairios skaitmeninio įsivertinimo formos, įskaitant skaitmeninius įrodymus (tokius kaip liudijimai, skaitmeninis turtas, el. aplankai), kurie naudojami kaip formalaus ir savarankiško mokymosi elementai ir remia paskirstomąjį vertinimą (O4).

Skaitmeninių įgūdžių kūrybinėse industrijose ženkliukas - skaitmeninis įgytų įgūdžių pripažinimas, remiantis dabartinėmis koncepcijomis, tokiomis kaip atvirieji ženkliukai (O4).

Skaitmeninių kultūros įgūdžių duomenys - internetinė įtrauktų vartotojų duomenų bazė su integruotomis mokymosi analizės funkcijomis, teikiančiomis realiojo laiko informaciją, siekiant pagerinti mokinių rezultatus, užkirsti kelią mokyklos nebaigimui ir geriau suprasti kaip besimokantieji pasiekia norimas kompetencijas (O6).

Skaitmeninių kultūros įgūdžių mobilioji aplikacija -sąsaja, skirta prieiti prie skaitmeninių kultūros įgūdžių kursų ir juos išbandyti. Ji taip pat leis besimokantiesiems savo mobiliajame telefone išsaugoti mažus informacijos ar žinių fragmentus, kad juos būtų galima greitai surasti, kai yra reikalingi realiame gyvenime.

Kuriant Virtualią Mokymosi Aplinką (VMA) reikės daugiau dėmesio skirti atsakingos suderinamos sąsajos kūrimui, su funkcijomis pritaikytomis žemus skaitmeninius įgūdžius turintiems suaugusiems. Dėmesys bus reikalingas socialinės programinės įrangos diegimui, mobiliojo mokymosi priemonių integravimui, bendros darbo erdvės kūrimui, pritaikomų ir semantinių funkcijų įtraukimui ir mokymosi analizei, savęs vertinimo integravimui, atvirų skaitmeninių kredencialų patvirtinimui, mobiliajai prieigai prie kursų ir asmeninės informacijos.

VMA vystymasis leis geriau suvokti tarpdisciplininį požiūrį į interneto technologijas, mobiliąsias technologijas, „Web 2.0“, interaktyviąją terpę, garso ir vaizdo technologijas, atvirą prieigą ir semantinės technologijos įrankius. Aplika bus pateikta visų partnerių kalbomis (EN, RO, DE, IT, LT, DK) taip pat bus galimybė išversti kitomis kalbomis, kurios leis bendrauti Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygiu.

VMA yra novatoriška daugiakalbė IRT priemonėmis pagrįsta aplinka, skirta skatinti mokymąsi bendradarbiaujant, naudojant jungiamąjį socialinį tinklą kaip mokymo metodą, OER kaip pagrindinį turinį ir atvirus skaitmeninius kredencialus kaip skaitmeninių įgūdžių pripažinimą ir patvirtinimą, kuriuos galima pritaikyti bet kokiam amžiui, lyčiai, kultūriniam pagrindui ir skirtingo skaitmeninio išsilavinimo lygio žmonėms, siekiant skatinti socialinį įsitraukimą skaitmeniniu lygiu. Kuriant VMA bus atsižvelgta į W3C konsorciumo žiniatinklio turinio prieinamumo gaires (ŽTPG) 2.0, užtikrinančias lengvą naudojimąsi žmonėms su negalia.

Tiek vartotojui patogi sąsaja, tiek mobilioji sąsaja visus vartotojus skatins naudotis VMA užsiimant įvairia atvira mokymosi veikla, užmezgant ryšius su kitais kultūros veikėjais ir plėtojant savo skaitmeninius įgūdžius.

Rezultato tipas: Paslaugos/ struktūra - e. mokymosi platforma

O2.1 VMA koncepcijos sudarymas

Kūrimas bus pagrįstas „UniCampus“ plėtra kaip atvirojo kodo programinės įrangos (Moodle). Atliekant idėjos sudarymą bus atsižvelgiama į esamą „UniCampus, kuris toliau turi būti plėtojamas, siekiant integruoti žemų skaitmeninių įgūdžių turinčių suaugusiųjų atvirojo švietimo, e. vertinimo ir mobiliosios aplinkos reikalavimus. Norint identifikuoti ir nustatyti VMA reikalavimus, specifikacija bus pagrįsta O1 rezultatais ir O3, O4, O5, O6 poreikių analize, atsižvelgiant į kiekvieno partnerio patirtį ir kompetencijas. Tada VMA bus integruota į visas partnerių kalbas; šiam įgyvendinimui taip pat gali reikėti pritaikyti esamus „Moodle“ modulius ir integruoti juos į partnerių kalbas.

O2.1.1: VLH koncepcija ir dizainas

O2.1.2: VMA integravimas į skirtingas kalbas

Atsakingas partneris: UPT

Dalyvauja: visi partneriai

O2.2 Techninis įgyvendinimas

Sujungiant VMA rezultatus ir O3, O4, OER, MOOC plėtojimo rezultatus.

VMA įgyvendinimas sutelktas į atvirųjų internetinių ir mobiliųjų komponentų su įrankiais integravimą ir į modulių O3, O4, O5, O6 integravimą atliekant šiuos veiksmus:

  1. Standartizuotas tolimesnis tobulinimas, kodo kūrimas ir peržiūra, siekiant integruoti naujus modulius, įdiegti socialinę programinę įrangą, semantines ir pritaikomąsias funkcijas.
  2. Pirmasis VMA testavimas ir rezultatai nustatomi atsižvelgiant į O2.1.2 reikalavimus (skirtingos partnerių kalbos).
  3. Vykdymas ir kodo kūrimas e. vertinimui ir atviriems ženkliukams (O4).
  4. OER ir MOOC įrankių ir išteklių kūrimas internetiniams kursams (O3).
  5. Kokybės užtikrinimas - VMA internetinės platformos funkcionalumo patvirtinimas (integracija, sistema ir priėmimo testas) žemų skaitmeninių įgūdžių turintiems suaugusiesiems.
  6. Nuolatinis pristatymas ir pritaikymas visoms partnerių kalboms bandomojo etapo metu.

O2.2.1 VMA internetinė platforma su naujais moduliais, e. vertinimu ir atvirais ženkleliais

O2.2.2 VMA MOOC

O2.2.3 VMA patvirtinimo ataskaita

O2.2.4 Pritaikyta VMA platforma visoms partnerių kalboms

Atsakingas partneris: UPT

Dalyvauja: UNIROMATRE, AAU, DCU, UniGraz, NDMA

O2.3 Skaitmeninių įgūdžių kultūros kursams išteklių techninis tobulinimas

apims glaudų bendradarbiavimą su visais partneriais kuriant OER ir kitus išteklius, reikalingus kursų modulių rezultatams pasiekti (O3). Tai bus vaizdo įrašų filmavimas, garso ir animacijos kūrimas, daugialypės terpės redagavimas, esamų OER patvirtinimas ir jų integravimas į VMA. Kurso ištekliai iš dalies bus pagrįsti jau egzistuojančiais pavyzdžiais ir jau skaitmenizuotais atvejų tyrimais, o iš dalies - specialiai šiam kursui sukurta medžiaga.

O2.3.1 VMA esančių OER patvirtinimas

O2.3.2 VMA naujų įrašų OER ištekliai

O2.3.3 VMA internetinė skaitmeninių įgūdžių versija skirta kultūros kursui

Atsakingas partneris: UPT

Dalyvauja: visi partneriai

O2.4 Skaitmeninių kultūros įgūdžių mobiliosios aplikacijos techninis tobulinimas

Tai bus kuriama remiantis koncepcijos gairėmis ir poreikiais (O1) ir naudojant turinį, atsirandantį dėl (O3), integravimo į platformą (O2.2). Aplikacijos mobiliesiems įrenginiams bus kuriamos naudojant dažniausiai naudojamas mobiliųjų operacinių sistemų kalbas (iOS - Apple įrenginiams ir Android JS - likusiems) ir bus pasiekiama atitinkamose aplikacijų parduotuvėse („AppStore“ ir „Play“). Į programą mobiliesiems įrenginiams bus įtraukta internetinė realiojo laiko prieiga prie DSC turinio ir veiklos, o kaip novatoriška funkcija - galimybė išsaugoti turinį besimokančiųjų mobiliuosiuose įrenginiuose kaip mažus informacijos ar žinių fragmentus, standartus kitose socialinės žiniasklaidos programose, kad besimokantieji galėtų pasidalyti savo patirtimi apie DSC.

O2.4.1 DSC mobiliosios aplikacijos išvaizda ir naršymas

O2.4.2 DSC mobiliųjų aplikacijų kūrimas dvejose operacinėse sistemose

O2.4.3 DSC mobiliosios aplikacijos patvirtinimas dvejose parduotuvėse

Atsakingas partneris: UPT

Dalyvauja: AAU

O2.5 Tinkamumo vertinimas ir nuolatinis atnaujinimas

VMA internetinei ir mobiliajai aplikacijai, kad būtų užtikrinta kuo geresnė vartotojo patirtis. Dėmesys bus skiriamas ne tik žemų skaitmeninių įgūdžių suaugusiems, bet ir atsižvelgiant į projekto reikalavimus, bus įvertintas patogumas ir tinkamumas vartotojui (techninis testavimas atliekamas „Usability Lab“ (Andone, 2012; Garrett, 2012) naudojant „Isometrics“ patikrintus metodus, vartotojo patirties testavimas stebint ir nuotoliniu būdu perduodant tiesioginius vartotojų atsiliepimus, renkant ir analizuojant duomenis iš dalyvių pavyzdžių, „VLH Learning“ analitikos įteisinimo ir analizės bei taikymo efektyvumo stebėsenos. Ši veikla teiks periodinį įrankių stebėjimą ir atnaujinimą, remiantis atnaujintais standartais, saugumo reikalavimais ir naujais programinės įrangos leidimais, kad būtų užtikrintas VMA platformos tvarumas.

O2.5.1 VMA naudojimo galimybių ataskaita internete ir mobiliajame telefone  

O2.5.2 VMA vartotojo vadovas ir pagalba

O2.5.3 VMA analizės ataskaita

Atsakingas partneris: UPT

Dalyvauja: visi partneriai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.