6-as rezultatas - internetinio kurso skaitmeninių kompetencijų, kokybės ir tvarumo vertinimas

O6  Evaluation of the effectiveness of Digital Skills for Culture Course, Quality Assurance and Sustainability

Šis rezultatas susijęs su projekto ir jo rezultatų vertinimu, kokybės užtikrinimu ir tvarumu.

The Evaluation strategy of Digital Skills for Culture is part of the socio-cognitive engineering methodology (Sharples, 2002) implemented throughout this project  and it is a continuing process. The evaluation will consist of different stages and will implemented at every output: evaluation of the concept and guidelines (O1),  testing VLH against its own requirements for usability (O2); evaluating the Course Curricula and Content against the needs of the target group (O3), evaluating the e-assessment tools for digital skills against their specific requirements (O4) and evaluating the effectiveness of the pilots in improving digital skills of the adults involved (O5) .

Effectiveness is defined as meeting user goals. For  online learning, there are many tools and techniques that are used to evaluate effectiveness (Andone, 2012; Mosakhani, 2010).

Kurso ir bandomųjų programų efektyvumo vertinimas bus vykdomas nuolat ir daugiausia dėmesio bus skiriama sritims, kurios daro tiesioginę įtaką MOOC efektyvumui: interaktyvumas, bendradarbiavimas, pedagogika, turinys, technologijos, pritaikymas, motyvacija, vertinimas ir pagalba besimokantiesiems. Veiksmingumui įvertinti bus naudojami kokybiniai ir kiekybiniai metodai, siekiant geriau suprasti dalyvių požiūrį į MOOC efektyvumą. Tai apims internetinį klausimyną, taip pat kokybines įžvalgas apie jų patirtį kurso metu, atsiliepimus, interviu ir tikslines grupes. Jie bus patvirtinti kartu su mokymosi analizės ataskaitos (O2) rezultatais, kad būtų sukurtas visas galutinės vertinimo ataskaitos vaizdas.

The work in this output is divided into four activities – the Quality Assurance Framework (6.1), the overall Evaluation Framework (6.2),  the Effectiveness evaluation of the course and pilot (6.3) and the Sustainability plan (6.4). These activities are critical for ensuring the success of the project and will guide work not only within the partnership but also in relation to the wider cultural and heritage community, and to stakeholders from other domains interested in policy formation or implementation in adult education through sustainability of project results.

Ši išvestis taiko inovacijų teorijos koncepcijas, tokias kaip „inovacijų bendruomenės“ požiūris, siekiant apibrėžti kokybės užtikrinimo sistemą, ir „inovacijų sklaidos“ modelis, siekiant sukurti Tvarumo planą (Rogers, 1995; von Hippel, 1985).

Rezultato tipas: Metodikos / gairės - Vertinimo metodas ir įrankis

O6.1  Quality Assurance Framework

Ši veikla apibrėš viso projekto ir jo komponentų įgyvendinimo kokybės užtikrinimo pagrindus. Kokybės užtikrinimas yra esminis dalykas planuojant bet kokią mokymosi intervenciją, tačiau ypač tai sakytina apie OER, MOOC ir bet kokias formas ar atvirą, ar nuotolinį mokymąsi, kai studentai galės naudotis medžiaga be mokytojo nurodymų.

Į metodiką bus įtraukta

- atskirų projekto komponentų kokybės užtikrinimo standartų kūrimas (ypač O1.2, O2.2, O4.1 ir O5.3)

- kokybės užtikrinimo proceso planavimas, skirto susieti ir integruoti kokybės standartus su visais intelektinių rezultatų vystymosi etapais, pavyzdžiui, taikant efektyvią projektavimo ir tobulinimo metodiką: greitas, į kokybę orientuotas vystymasis, iteracijų ir galutinių rezultatų tarpusavio vertinimas, kokybės įgyvendinimo procesas ir galimi taisytini veiksmai.

- du kartus per mėnesį įvertinamas darbas projekte ir pateikiamos išvados, siekiant toliau įgyvendinti projektą.

Etapai:

O6.1.1 Kokybės užtikrinimo standartų kūrimas

O6.1.2. Kokybės užtikrinimo proceso kūrimas

O6.1.3. Vertinimo priemonių ir periodinių pažangos ataskaitų, skirtų įgyvendinti projektą, kūrimas

Leading:  JMEA

Dalyvauja: visi partneriai

O6.2  Evaluation Framework

Skirtingai nuo vykstančios kokybės užtikrinimo sistemos, projekto vertinimas yra epizodinis ir turės būti atliekamas tiek projekto pabaigoje, tiek pagrindiniuose projekto etapuose (ypač O2.5, O3.4, O5.3 ir O5.4). Jis naudos tiek vidinius surinktus duomenis, tiek palygins juos su informacija iš kitų šaltinių.

Vertinimas bus atliekamas pasibaigus kiekvienai intervencijai, kurioje dalyvaus išorės tikslinių grupių šalys, kurioms projektas yra skirtas (O5.2, O5.3 ir O5.4).

Vertinimas bus atliekamas pasitelkiant tiesioginius pokalbius ir tikslines grupes projekto susitikimų ir kitų intervencijų metu, taip pat naudojant internetines priemones (apklausas) didesnėms grupėms.

Galutinis projekto pabaigoje pateiktas vertinimas apims išvadas ar projektas yra rentabilus, ar jį galima išplėsti ir pakartoti kitur, ir ar jis pats save palaiko.

Galutiniam vertinimui projektas gali pasamdyti konsultantą arba išorinę organizaciją, kad pateiktų naują pasiekimų perspektyvą.

Etapai:

O6.2.1 Vertinimo epizodų identifikavimas

O6.2.2 Kiekybinio vertinimo priemonių projektavimas

O6.2.3 Kokybiško vertinimo priemonių projektavimas

O6.2.4 Galutinio vertinimo planavimas ir įgyvendinimas

Leading:  JMEA

Dalyvauja: visi partneriai

O6.3  Effectiveness of the Digital Skills for Culture Course

Norėdami įvertinti kursą ir pilotavimą remdamiesi socioinžineriniu metodu, mes taip pat naudosime kokybinių ir kiekybinių metodų derinį, kad būtų galima įvertinti kursą ir surinkti dalyvių požiūrį į MOOC efektyvumą apskritai (O3.4 ir O3.5). Tam bus naudojamas internetinis klausimynas, kuriame pateikiami įvairūs klausimų tipai, taip pat bus naudojamos kokybinės priemonės, kad būtų sukaupta nuomonė apie patirtį kurso metu, įskaitant atsiliepimus, interviu ir tikslinę grupę. Vertinimas bus vykdomas visų partnerių kursuose ir visomis kalbomis, tiek įgyvendinant internetines, tiek mišrias mokymosi aplinkas. Galutinis tikslas yra įvertinti ir patvirtinti, kuris iš naudojamų mokymo metodų (visiškai internetinis ar mišrusis mokymas) yra tinkamesnis suaugusiųjų švietimui, siekiant tobulinti skaitmeninius įgūdžius.

Etapai:

O6.3.1 Kurso vertinimo plano sudarymas

O6..3.2  Implementation of Quantitative Evaluation

O6.3.3 Kokybinio vertinimo įgyvendinimas

O6.3.4 Vertinimo ataskaita

Leading:  JMEA

Dalyvauja: visi partneriai

O6.4  Sustainability Plan

This activity focuses on the development of a sustainability plan for the project results beyond the project lifetime including the integration into national and EU policies. The methodology used is based on relevant concepts from innovation theory, including  the diffusion of innovation and the adoption of innovation models.

Strategija bus įteisinta įvairiais metodais, tokiais kaip apklausos, praktiniai seminarai ir vieši susitikimai. Galutiniame tvarumo plane pagrindinis dėmesys bus skiriamas lyderystei, tikslams, strategijoms, informavimui ir veiklai. Tvarumo planas bus kuriamas glaudžiai bendradarbiaujant su kokybės užtikrinimo planu ir įtraukiant svarbiausias politikos organizacijas tiek partnerystėje, tiek už jos ribų, tokias kaip TM2021, EDEN, Rijeka2020, NoviSad2021, Kaunas2022, Italijos Fondazione Idis-Città della Scienza, fondo „InterArt Triade“, fondas „ArtEncounters“, Europos architektų asociacija, Europos muziejų organizacijų tinklas (EMOT) ir kt.

Etapai:

6.4.1. Tvarumo plano sudarymas

6.4.2 Plano sklaida partnerystėje

6.4.3 Plano platinimas išorės organizacijoms

Leading:  JMEA

Dalyvauja: visi partneriai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.