5-as rezultatas - MOOC ir mišraus mokymosi skaitmeniniai įgūdžiai internetiniam kursui (pilotavimo etapas)

O5 - MOOC ir mišraus mokymosi skaitmeniniai įgūdžiai internetiniam kursui (pilotavimo etapas)

5-as rezultatas yra skirtas pilotavimo etapo skaitmeninių įgūdžių kultūros internete kursui, kuris bus vykdomas kaip internetinis MOOC ir mišraus mokymosi kursas. Tai yra projekto etapas, kuriame visose partnerių organizacijose mes vykdysime ir išbandysime O3 sukurtą kursą, O2 virtualią mokymosi aplinką su O4 el. vertinimu ir įgaliojimais bei O1 gaires.

Pilotavimas yra svarbi šio projekto dalis, nes taip bus nustatyta, ar gairės, įrankiai ir kursų moduliai yra tinkami mūsų tikslinėms grupėms kultūros ir paveldo sektoriuje ir apskritai suaugusiųjų švietimui. Tai taip pat patvirtins, kad vartotojai gali įgyti reikiamų skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų, o rezultatų patvirtinimai galioja visose šalyse partnerėse bei kitose šalyse ir yra tinkami dauginti į kitus ekonomikos sektorius, pavyzdžiui, turizmą.

Pilotavimo etapo rezultatai įvertins įgyvendinimo plano pagrįstumą ir tinkamumą bei sieks nustatyti nenumatytas įgyvendinimo problemas. Bus svarbu pateikti duomenis ir informaciją, reikalingą norint įtikinti kitus kultūros ir paveldo dalyvius, kurie gali priešintis naujų technologijų naudojimui savo sektoriuje, kad kūrybinėse industrijose dirbančių suaugusiųjų skaitmeninių įgūdžių tobulinimas padidins jų įtraukimo į socialinį ir ekonominį gyvenimą galimybes ir paskatins jų socialinių, pilietinių, žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo ir kritinio mąstymo įgūdžių vystymąsi.

Skaitmeninių įgūdžių internetinių kursų ir mobiliųjų programų pilotavimas bus vykdomas dviem būdais:

1 - Skaitmeninių įgūdžių kultūros MOOC kursų pilotavimas per 6 mėnesius bus vykdomas su 2000 besimokančiųjų iš apibrėžtos tikslinės grupės. MOOC kursuose besimokantieji galės atlikti vieną iš modulių, kelis modulius arba visą kursą. Kiekvienas modulis užpildytas e. vertinimo įrankiu, patvirtins vieną ar dvi kompetencijas ir uždirbs dalyviui atvirą ženklelį. MOOC pilotavimas bus vykdomas dviem etapais. Pirmasis pilotavimas bus naudojamas kursų turiniui vertinti ir veiklai bei pratyboms tobulinti, siekiant pritaikyti jas tikslinės grupės charakteristikoms 6 mėnesiai bus skirti visiems 13 modulių (kiekvienas modulis bus vykdomas 3–6 savaites, atsižvelgiant į sudėtingumą ir sutapimą). Kurso patikslinimas bus atliekamas po pirmojo MOOC. Antrasis bus vykdomas kartu su mišraus mokymo kursu 6 mėnesius.

2 - Mišraus mokymosi pilotavimas apjungs skaitmeninių kultūros įgūdžių MOOC kursą su trimis intensyviais praktiniais seminarais, kuriuose besimokantieji galės eksperimentuoti su naujomis koncepcijomis, įgyvendinti iš kelių modulių įgytas žinias sudėtingesniame lygmenyje, laisvai bendrauti ir dalyvauti bendroje veikloje. Jie sugebės baigti kursą naudodamiesi e. vertinimo priemone ir gauti atvirąjį ženklelį bei oficialų savo įgūdžių pripažinimą ir patvirtinimą pagal skirtingas šalies partnerės taisykles.

Rezultato tipas: Kursas / mokymo programa - Bandomasis kursas / modulis

O5.1 Dalyvių grupės atranka

iš visų šalių partnerių, kurie dalyvautų „Skaitmeninių įgūdžių kultūroje“ programoje

Kelių pasikartojančių renginių metu, visuomenės informavimu spaudoje ir internete ir tikslinės informacijos kultūros ir paveldo sektoriui dėka, įtraukiant kultūros asociacijas, kurios yra projekto partneriai ir asocijuotieji partneriai, partneriai išrinks 2000 dalyvių MOOC kursui ir 400 dalyvių mišriajam mokymosi (MM) kursui iš visų šalių partnerių, įskaitant asocijuotus partnerius. Kiekvienas partneris sutelks dėmesį į nacionalinę savo besimokančiųjų atranką, išskyrus UPT, kuris taip pat rinks dalyvius iš Serbijos, regiono, esančio netoli Rumunijos sienos, kuriame yra „NoviSad“ (ECoC2021), ir iš Rijekos, Kroatijos (ECoC2020), kuriems pilotavimas bus pateikiamas rumunų ir anglų kalbomis.

Tarpiniai tikslai yra (žr. pridedamas tvarkaraštis):

O5.1.1. Pilotavimo dalyviai skaitmeninių kultūros įgūdžių MOOC kursui 1

O5.1.2. Pilotavimo dalyviai skaitmeninių kultūros įgūdžių MOOC kursui 2

O5.1.3  Pilotavimo dalyviai skaitmeninių kultūros įgūdžių MM kursui

Atsakingas partneris: UNIROMATRE

Dalyvauja: visi partneriai

O5.2 Prieš pilotavimą vykdomas tikslinės grupės elektroninis vertinimas

Remiantis skaitmeninių įgūdžių elektroniniu vertinimu, dalyvių gebėjimai bus į(si)vertinami (įskaitant jų ankstesnį formalųjį ar savaiminį mokymąsi) naudojant O4.1 skyriuje aprašytas priemones (pažymėjimus, skaitmeninius išteklius, el. aplankus ir kt.), kad būtų nurodyti moduliai, kuriuos jie turi įvykdyti, ir, žinoma, pabaigoje galėtų būtų įvertinti ar pagerėjo jų skaitmeniniai įgūdžiai.

Atsakingas partneris: UNIROMATRE

Dalyvauja: visi partneriai

O5.3 Skaitmeninių kultūros įgūdžių kurso pilotavimas

MOOC internetinis pilotavimas bus vykdomas dviem etapais. Pirmasis bus naudojamas kaip pradinis 6 mėnesių kursų įvertinimo ir patobulinimo bandymas, o po to bus atliekamas vertinimas ir tolesnis tobulinimas (įtrauktas į metodiką). Po tolesnio patvirtinimo prasidės 2 pilotavimo etapas.

Pradiniame etape UTRome parengs pilotavimo metodiką, kad visi partneriai galėtų pristatyti panašų kokybinį bandymą savo šalyse atitinkamomis kalbomis. Metodika taip pat apims paramą MOOC dėstytojams - visi universitetai yra parengę MOOC pristatymo dėstytojus, tačiau tai bus sustiprinta kokybės tikslais prieš pirmąjį pilotavimą ir stebima pristatymo internetu metu.

Pilotavimas internetu - registracija, internetinė parama, besimokančiųjų internetinės veiklos stebėjimas, besimokančiųjų motyvacija baigti modulius, internetinis vertinimas - 1 ir 2 fazėse. Kai kiekvieno kurso modulio medžiaga bus parengta, ji bus išleista internete, kad suinteresuotosios šalys galėtų prisijungti prie MOOC kurso. Kiekvienas kurso modulis bus bandomas internetu 3–6 savaites. Kadangi yra 13 kursų modulių, kai kurie bus bandomi vienu metu, tačiau įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į besimokančiųjų darbo krūvį, kad būtų užtikrinta, jog jie gali atlikti visą veiklą.

Mišraus mokymosi pilotavimas - tai apims registraciją, internetinę paramą, trijų tiesioginių seminarų organizavimo praktiką, seminarų vedimą, bendrą veiklą ir sudėtingų pratimų administravimą.

Tarpiniai tikslai yra (žr. pridedamas tvarkaraštis):

O5.3.1 Skaitmeninių įgūdžių kultūros sektoriuje kurso pilotavimo metodika

O5.3.2 Skaitmeninių kultūros įgūdžių MOOC kurso pilotavimo etapas 1

O5.3.3 Skaitmeninių kultūros įgūdžių MOOC kurso pilotavimo etapas 2

O5.3.4. Skaitmeninių įgūdžių kultūros sektoriuje MM kurso pilotavimo 1 etapas kiekvienoje šalyje

Atsakingas partneris: UNIROMATRE

Dalyvauja: visi partneriai

O5.4 Tikslinės grupės pilotavimo vertinimas

Remiantis kiekvieno modulio pabaigoje pateiktu įvertinimu, galutiniu įvertinimu ir skaitmeninių įgūdžių e-vertinimo įrankiu, dalyvių galutiniai įgūdžiai ir gebėjimai bus vertinami naudojant priemones, aprašytas O4.1 punkte ir įtrauktas į kursų modulius O3. Kiekvienas besimokantysis gaus paskirtą atvirą ženklelį pagal jo pasiekimus ir (arba) galutinį vertinimą, įskaitant jų išankstinio įvertinimo ženklelius. Mišraus mokymo kurso dalyviai taip pat gaus oficialų savo veiklos (pažymėjimų) pripažinimą ir patvirtinimą, remiantis kiekvieno universiteto ir šalies nuostatais. Šio projekto tikslas yra, kad bent 50% MOOC dalyvių baigtų bent modulį, o 80% MM grupės baigtų visą kursą.

Norėdami patvirtinti MM ir MOOC, kiekvienas partneris atliks savo besimokančiųjų vertinimą kai bus baigtas kiekvienas modulis, o tada tos šalies aukštosios mokyklos partneris išduos išsamų pažymėjimą su baigiamaisiais pažymiais.

Tarpiniai tikslai yra (žr. pridedamas tvarkaraštis):

O5.4.1 Atvirieji ženkleliai visai tikslinei grupei (MOOC + MM)

O5.4.2. Pažymėjimai MM grupei

Atsakingas partneris: UNIROMATRE

Dalyvauja: visi partneriai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.