Francesca Amenduni

Francesca Amenduni yra kultūros, švietimo ir komunikacijos doktorantė Romos TRE universitete bendradarbiaujant su Foggia universitetu. Jos patirtis yra e. mokymosi srityje tiek kaip praktikantė, tiek mokslininkė. Nuo 2015 m. dirbo e. mokymosi vadove ir dėstytoja. Ji atliko mokslinius tyrimus, susijusius su mišriu mokymusi ir dabartiniu doktorantūros projektu, susijusiu su pusiau automatizuotu kritinio mąstymo įvertinimu e. mokymosi forumuose.