19 dieną. 2021 m. Kovo 4 d. Buvo pristatytos „DigiCulture“ dirbtuvės. „Fiera Didacta“ leidimas, nepamirštamas susitikimas mokytojams, vadovams, treneriams ir kiekvienam asmeniui, dirbančiam švietimo srityje: tai svarbiausias įvykis, susijęs su naujovėmis mokykloje Italijoje.

Skaitmeninės dirbtuvės suteikia dalyviams galimybę sukurti MOOC gaires dėl skaitmeninių įgūdžių, skirtų kūrybinių industrijų (KI) suinteresuotiesiems subjektams. Seminaro metu dalyvių buvo paprašyta dirbti mažose tarpdisciplininėse grupėse, kad būtų sukurtas MOOC apie skaitmeninių kompetencijų ugdymą švietimo srityje, kuris būtų integruotas į DAD, atsižvelgiant į skirtingus švietimo lygius.

Antonella Poce ir Maria Rosaria Re papasakojo apie skaitmeninių įgūdžių ugdymą per MOOCs ir OER muziejaus kontekste ir pristatė „DigiCulture“ skaitmeninių įgūdžių ugdymo kursus KI specialistams.

Diskusijos vyko internete, jos buvo skirtos skatinti ir stiprinti pagrindinių švietimo sistema besidominčių veikėjų dialogą ir palengvinti skaitmeninių įgūdžių populiarinimą muziejų kontekste. Pristatymas sukėlė susidomėjimą 15 dalyvių, o po jo sekė konstruktyvių ir įdomių klausimų bei diskusijų pokalbių zonoje serija.