Maria Rosaria Re

Maria Rosaria Re yra kultūros, švietimo ir komunikacijos doktorantė Romos Tre universitete bendradarbiaujant kartu su Foggia universitetu. Ji buvo laikina mokslo darbuotoja 2015–2016 mokslo metais, švietimo departamente – Romos TRE universitete, vykdydama interaktyvaus mokymo ir mokymosi internete tyrimus, konkrečiai tirdama MOOC (Maži atviri mokymosi ištekliai) panaudojimą muziejuje. Nuo 2013 m. bendradarbiauja su Eksperimentinių tyrimų laboratorija ir muziejų studijų centru (Roma Tre universitetas) ir dalyvavo nacionaliniuose mokslinių tyrimų projektuose ir Europos projektuose.