„JME Associates“

„JME Associates Ltd“ (JMEA) buvo įsteigta 2004 m. Kaip maža ir vidutinė įmonė JK, teikianti mokymo, e. Mokymosi projektavimo ir bendrąsias IRT konsultavimo paslaugas kitoms MVĮ, didesnėms organizacijoms ir viešajam sektoriui. Nuo 1995 m. JMEA ir jos nariai yra partneriai daugelyje tarptautinių projektų, susijusių su Timisoaros Politehnica universitetu, įskaitant „ViCaDis“, „e2ngineering“ ir IMM. Didžiojoje Britanijoje JMEA bendradarbiauja su daugeliu tarptautinių finansų institucijų kurdama el. mokymosi projektavimo ir mokymosi valdymo sistemos priežiūros sutartis.