An nuacht is déanaí

DigiCulture @ I.HE2021 Innovating Higher Education

On 4th November 2021, Prof. Mark Brown from Dublin City University (DCU) presented at the EADTU Conference in Bari, Italy. The presentation was entitled Digital Badging for DigiCulture: A Case Study. Abstract: Digital badges as part of the alternative digital credential ecology are an increasingly

Cláraigh sna cúrsaí saora seo anois

Fotha Facebook / CultureDigi

Cursurile web DigiCulture și evaluarea acestora pe platforma UniCampus au fost prezentate online, pe 15 octombrie 2021, de către ș.l. dr. Silviu Vert (Universitatea Politehnica Timișoara) la ICIST 2021.În cadrul lucrării ↪„Evaluarea inițială a uzabilității cursurilor DigiCulture pe UniCampus”, dr. Vert a prezentat proiectul DigiCulture Erasmus+ Project, cele 13 cursuri web dezvoltate și evaluarea inițială a uzabilității cursurilor DigiCulture, realizate ca un proiect capstone în cadrul programului de masterat Tehnologii Multimedia de la Universitatea Politehnica Timișoara. Prezentarea a inclus raportarea principalelor constatări ale echipei de cercetare, fiind formulate câteva recomandări pentru îmbunătățirea uzabilității platformei.________________________The DigiCulture web courses and their evaluation on the UniCampus platform were presented online, on October 15 2021, by lect. dr. Silviu Vert (Politehnica University Timișoara) at ICIST 2021Within the paper ↪„Initial Usability Evaluation of the DigiCulture courses on UniCampus”, dr. Vert presented the Digital Culture project, the 13 web courses developed and the initial usability evaluation of the DigiCulture courses, realized as a capstone project within the Multimedia Technologies master’s degree program at the Politehnica University of Timișoara (Romania). The presentation included reporting of the main findings of the research team, while some recommendations for improving the usability of the platform were formulated.#digiculturepaper #digicultureCourses#uzabilityevaluation ... See MoreSee Less
View on Facebook
98 online courses in 7 languages that provided new opportunities for 1.574 learners, 1.174 DigiCulture Badges issued, 16 published papers in conferences and journals, reaching out to over 24.000 stakeholders in 60 countries🔊The DigiCulture project Summary and Results are available now:digiculture.eu/en/the-digiculture-project-summary-and-results/ ... See MoreSee Less
View on Facebook

Eolas faoin tionscadal

Cultúr Digiteach – Inniúlachtaí Digiteacha agus Uilechuimsitheacht Shóisialta Aosach sna Tionscail Chruthaitheachta a Fheabhsú

Is é is aidhm don tionscadal ná forbairt a dhéanamh ar chlár inbhuanaithe éifeachtach oideachais atá dírithe ar fhoghlaimeoirí aosacha ag a bhfuil leibhéal íseal scileanna digiteacha agus ar aosaigh ag a bhfuil leibhéal íseal cáilíochtaí acu, ar daoine iad atá ag obair in earnáil na dtionscal cruthaitheachta sa Rómáin, san Iodáil, san Ostair, sa Danmhairg, sa Liotuáin, sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn. I measc na bpríomhthorthaí áirítear Cúrsaí MOOC (Cúrsaí Oscailte Ollmhóra Ar Líne) maidir le Scileanna Digiteacha agus Uilechuimsitheacht Shóisialta le haghaidh Tionscail Chruthaitheachta, ar cúrsaí iad a bhíonn ar fáil ar líne agus trí fhoghlaim chumaisc, an Mol Comhtháite d’Fhoghlaim Fhíorúil, lena n-áirítear aip nuálach shoghluaiste atá dírithe ar aosaigh ag a bhfuil leibhéal íseal scileanna acu agus atá i mbaol, an uirlis ríomh-mheasúnachta Scileanna Digiteacha agus Suaitheantais Oscailte le haghaidh Scileanna Digiteacha. Tabharfaidh na cúrsaí sin ar fad deiseanna tábhachtacha nua d’aosaigh ag a bhfuil leibhéal íseal scileanna acu chun rochtain a fháil ar eolas, scileanna nua digiteacha agus inniúlachtaí idirchultúir a ghnóthú agus feabhas a chur a gcuid seansanna chun fostaíocht a fháil nó chun feidhmíocht níos fearr a bhaint amach san fhostaíocht atá acu faoi láthair.

Léigh tuilleadh

Déan teagmháil linn

OLLSCOIL ILCHEARDACH TIMISOARA
Piata Victoriei No. 2
300006 Timisoara
An Rómáin