Sonraí faoin gcúrsa DigiCulture

An tIdirlíon, an Gréasán Domhanda agus buneolas faoin domhan digiteach

Ollscoil / Eagraíocht:

Basic

Leibhéal traenála

7 weeks

Fad an chúrsa

2h

Líon staidéir in aghaidh na seachtaine

Aidhm

Tá sé d’aidhm ag an gcúrsa seo eolas ginearálta a thabhairt dá rannpháirtithe ar an Gréasán Domhanda, an tIdirlíon, na teicneolaíochtaí gréasáin 2.0 agus conas teicneolaíochtaí difriúla a úsáid chun suíomh gréasáin a thógáil.

Réamhrá

Faoi dheireadh an chúrsa seo beidh rannpháirtithe ábalta:

 1. Sainmhíniú a thabhairt ar na teicneolaíochtaí digiteacha, an Gréasán Domhanda agus an tIdirlíon
 2. Cuardach gréasáin a chur i bhfeidhm agus a úsáid
 3. Láithreacht dhigiteach a shainaithint agus míniú ar conas gur féidir é seo a chur i bhfeidhm sna creative industries
 4. Cur síos a thabhairt ar choincheapa simplí a úsáidtear chun gnólacht ar líne a chruthú
 5. Tuiscint oibre a bheith acu ar conas suíomh gréasáin a chur i bhfeidhm

Topaicí

 1. Réamhrá ar theicneolaíocht dhigiteach, formáidí digiteacha agus téarmeolaíoch
 2. WWW Introduction & Web 2.0.
 3. Stair an Idirlín agus Seirbhísí
 4. Ag cuardach ar an ngréasán
 5. Mobile Web
 6. Free, freemium and premium
 7. Todhchaí an Ghréasáin agus an Idirlín
 8. Conas suíomh gréasáin a chruthú

Riachtanais

This course is for anyone who is looking to develop skills in understanding the World Wide Web and the Internet. There is no prior knowledge or qualification requirements, but access to Internet and a computer/laptop/mobile device is required.

Inniúlachtaí

Inniúlachtaí digiteacha bunaithe ar DigComp 2.1: 1. Litearthacht Sonraí, 2. Cumarsáid agus Comhoibriú, 4. Sábháilteacht.Inniúlachtaí digiteacha bunaithe ar DigComp 2.1: 1 Litearthacht Sonraí, 2. Cumarsáid agus Comhoibriú 4. Sábháilteacht

Teastasú

Digiculture badge

FÁG FREAGRA

Ní fhoilseofar do sheoladh ríomhphoist. Tá na réimsí éigeantacha marcáilte le *.

Úsáidtear Akismet ar an suíomh seo chun turscar a laghdú. Faigh amach faoin tslí ina bpróiseáiltear do thuairim.